Telefon(34) 360-54-91
kontakt@power2016.pl

Formularz zgłoszeniowy projektu

Wykwalifikowane pielęgniarki gwarancją profesjonalnej opieki

Wypełnij zgłoszenie
Fundusze Europejskie - Wiedza Edukacja Rozwój Fundusze Europejskie - Europejski Fundusz Społeczny

Informacje o projekcie

Projekt „Wykwalifikowane pielęgniarki gwarancją profesjonalnej opieki” jest realizowany w ramach projektu „Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych” Nr POWR.05.04.00-IP.05-00-002/15 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Dowiedz się więcej na stronie organizatora

Proces rekrutacji

Wniosek zgłoszeniowy

Prosimy o staranne wypełnienie formularza. Po wypełnieniu formularza prosimy o jego wydrukowanie i podpisanie. Kopia wniosku oraz potwierdzenie zgłoszenia zostanie przesłane na Państwa adres e-mail.

Spotkanie kwalifikacyjne

Po otrzymaniu formularza skontaktujemy się z Państwem w sprawie informacji na temat dokładnego harmonogramu kursu oraz daty spotkania kwalifikacyjnego. Na spotkanie należy zabrać ze sobą podpisany formularz oraz oryginały i kopie wszystkich wymaganych dokumentów.

Szkolenie

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji szkoleń dostępne są również pod numerem telefonu (34) 360-54-91.

Planowane kursy

Ordynowanie leków i wystawianie recept, cz. I

Kurs specjalistyczny

Rejestracja dostępna pod numerem (34) 360-54-91

Ordynowanie leków i wystawianie recept, cz. II

Kurs specjalistyczny

Rejestracja dostępna pod numerem (34) 360-54-91

Pielęgniarstwo geriatryczne

Kurs kwalifikacyjny

Rejestracja dostępna pod numerem (34) 360-54-91

Uwaga, możesz wziąć udział tylko w jednym kursie

Zakończone kursy

Data rozp. Miejsce Rodzaj Harmonogram
02.07.2016 Łódź Ordynowanie leków i wystawianie recept, cz. I. Zobacz harmonogram
01.07.2016 Kraków Ordynowanie leków i wystawianie recept, cz. I. Zobacz harmonogram
17.06.2016 Częstochowa Ordynowanie leków i wystawianie recept, cz. I. Zobacz harmonogram
17.06.2016 Gdańsk Ordynowanie leków i wystawianie recept, cz. I. Zobacz harmonogram
17.06.2016 Gdańsk Ordynowanie leków i wystawianie recept, cz. II. Zobacz harmonogram